نکته در مورد تنظیم سند قطعی رهنی همزمان
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۳   کلمات کلیدی: ایراد سهم بندی همزمان قطعی رهنی

اگر دو فقره سند سه دانگی داشتید که باید بنام دونفر باز هم سه دانگی انتقال پیدا کند شما اول قطعی را می زنید سپس براساس قطعی و ایجاد رکورد (چون دو مستند مالکیت وجود دارد ) سند رهنی را تنظیم می کنید.همه چیز مرتب است و شما سند قطعی را امضا می گیرید و سپس سند رهنی را امضا میگیرید که نمی شود یعنی برای شناسه یکتا گرفتن با پیام خطای سیستم در مورد سهم بندی مواجه می شوید که سردرگمی شما را بدنبال خواهد داشت. نکته اینجاست که تا زمانی که شما سند قطعی را تایید نکرده اید و خلاصه ارسال نشده است هیچ خطایی وجود ندارد لیکن بمحض تایید نهایی سند قطعی این مشکل بوجود آمده است.

علت بروز این خطا این است که شما براساس دو فقره سه دانگی سند قطعی ، سند رهنی را تنظیم کرده اید در حالیکه با تایید نهایی سند قطعی ، سند مربوطه به چهار فقره یک ونیم دانگی تبدیل شده است.

راه حل بسیار ساده است ! شما سیستم را از حالت خودکار خارج نکنید و فقط ایجاد رکورد قبلی را پاک کرده و ثبت کنید سپس براساس سند قطعی تایید نهایی گرفته شده دوباره ایجاد رکورد کنید و بقیه کارها را طبق روال عادی انجام دهید.مشکل حل می شود.بسیاری از همکاران گزینه محاسبه سهم بندی دستی را انتخاب میکنند که باعث صرف وقت بیشتر و سردرگمی می شود در حالیکه اصلا لازم به اینکار نمی باشد.


 
افتتاح بسیج حقوقدانان دفاتراسناد رسمی خراسان رضوی
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۳٠   کلمات کلیدی:

افتتاح رسمی بسیج حقوقدانان دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی با حضور دکتر کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی


 
یوم الله 22 بهمن 95 مشهد مقدس
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی:


 
نمونه فرم گواهی امضا جهت استفاده درسامانه
ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢٠   کلمات کلیدی:

دفتر اسناد رسمی  مشهد

خواهشمند است امضای اینجانب ..............................................................

فرزند ................................... دارای شماره شناسنامه ..................................

صادره از .................. متولد ....................... به شماره ملی ...............................

ساکن : ............................................................................................................

 را جهت ارائه به .................................................... گواهی فرمایید.

محل امضاءمتقاضی

 ( محل تائید  دفتراسناد رسمی  )

فقط صحت امضاء با علامت ضربدر به شماره ............. تاریخ .................به شماره شناسه یکتا ..................................................... دارای رمز تصدیق ....................  مورد گواهی دفتر اسناد رسمی ............... مشهد می باشد . 


 
نحوه سهم بندی متفاوت در قطعی و رهنی همزمان ثبت آنی
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٧   کلمات کلیدی:

اگر سندی داشتید که فروشنده چند نفر با چند سهم مختلف داشتند و خریدار هم چند نفر با سهام مختلف داشتند حتما گزینه آیا سهم بندی بصورت حسب السهم توسط سامانه محاسبه گردد را حالت بلی بگذارید.ابتدا سهم مورد معامله را انتخاب کنید و سهام را وارد کنید سپس در سهم متعاملین اشخاص را با سهم متعلقه انتخاب نموده و ثبت کنید.سپس به گزینه سهم هرخریدار از فروشنده دست نزنید چون خود سیستم با گزینه بلی که قبلا زده اید آن قسمت را می آورد که در سیستم شما آنطوری می بینید ولی در پرینت کاملا درست محاسبه شده بنابراین به گزیته سهم هر خریدار ازفروشنده اصلا دست نزنید.

در سند رهنی همزمان با قطعی پس از انتخاب استعلامات مورد نظر طبق معمول اقدام می کنیم.برای اینکه مستندات مالکیت همه اسناد را خود سیستم بیاورد در قسمت مستندات مالکیت گزینه ایجاد رکوردهای مستند مالکیت براساس سند قطعی مرتبط را زده و شماره پرونده قطعی غیر منقول را وارد کرده و انتخاب می کنیم که سیستم آنها را میاورد.سپس در قسمت محاسبه باز هم گزینه بلی فعال باشد و مثل قطعی سهام خریداران و بانک را در گزینه سهام متعاملین وارد می کنیم.سیستم خودش سهم هر خریدار از فروشنده را محاسبه خواهد کرد که در پرینت کاملا درست و صحیح می آورد.

تذکر: بنابراین به مواردی که در سهم هر خزیداراز فروشنده بصورت کسری نشان داده می شود و سهم مالکیت با سهم مورد معامله مغایرت دارد توجه نکنید چون آنچه در سیستم می بینید با پرینت متفاوت است و خود سیستم محاسبه اش اتومات است.

مثال:

فروشندگان سند پنج دانگی و سند یک دانگی دارند که خریداران سند سه دانگی و سه دانگی می خواهند که انتقال و رهن آن بصورت بالا انجام می شود.

5+1=3+3 

مشاهده در سیستم به این شکل است 1 دانگ رو نیم دانگ و 5 دانگ را 2.5 دانگ نشان میدهد  که نباید به آن توجهی کرد زیرا در پیش نویس سند صحیح می باشد .


 
اعتبار گواهی دارایی مدت دار در آخرسال(منبع:سایت کانون)
ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٤   کلمات کلیدی:


 
روز دفاتر اسنادرسمی مبارک
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٦   کلمات کلیدی:

بمناسبت روز ششم دی ماه ، روز دفاتراسناد رسمی همایشی بهمین مناسبت با حضور پرشور همکاران استان خراسان رضوی در هتل ثامن مشهد برگزارشد.


 
صلح موسسه غیرتجاری یا شرکت با مسئولیت محدود
ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱٧   کلمات کلیدی: صلح شرکت با سئولیت محدود

نقل و انتقال در شرکت با مسئولیت محدود

 

- نقل و انتقال در شرکت با مسئولیت محدود از طریق سند صلح انجام می گیرد و این امر در دفترخانه انجام می گیرد و ابتدا دفتر خانه یک نامه استعلام برای اداره ثبت شرکتها بصورت پستی و یک استعلام برای دارائی ارسال می نماید
- صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه و تقاضای صدور سند رسمی دراجرای ماده 103 قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده و همراه با اصل صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شریک جدید (منتقل الیه) همراه با صورتجلسه و سند رسمی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
- صورتجلسه بایستی به امضاء شرکاء با رعایت ماده 102 قانون تجارت و مخصوصاً خریدار و فروشنده برسد.
- در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است و عضو هیئت مدیره بوده بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.
- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.
- در صورتیکه تعداد شرکاءاز 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظارمرکب از سه نفراز شرکاء الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.
- تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه ( سند صلح ) در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت…..................................... شماره ثبت ….......................... و شناسه ملی .......................... سرمایه ثبت شده …........................... ریال در تاریخ …....................... ساعت …................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان …..................................... به خانم ها / آقایان …..................................... بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای …................................. به شماره ملی ........................ که دارای …............................ ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ............... مورخ ................ صادره از دفتراسناد رسمی ................... حوزه ثبتی ............... کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای…............................... فرزند …................. متولد…............. شماره شناسنامه …........... و شناسه ملی ............... آدرس محل سکونت ................. ..................... ....................................... منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای …................................. احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1- خانم / آقای ….................................. دارای ................... امضاء
2- خانم / آقای ….................................. دارای ................... امضاء
3- خانم / آقای ….................................. دارای ................... امضاء

تذکر مهم: در سند رسمی حتما در فیلدمورد مصالحه *مبلغ .... ریال سهم الشرکه ....* قید شود.


 
← صفحه بعد