وکالت ترخیص کالا
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۳۱   کلمات کلیدی:

موکل:وکیل :

مورد وکالت : مرجوع نمودن یا ترخیص کالاهای موکل صرفا موضوع قبض انبار
شماره ........ مورخ ..... صاره از گمرک .........بشماره سریال قبض.....  به مبدأ یا هر مقصدی که وکیل صلاح مقتضی بداند وفق قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن و سایر مقررات جاری با حق انجام تمامی امور مربوطه از بدو الی ختم در این رابطه اعم از امضاء اظهارنامه ، تعیین تعرفه ، اعتراض ، شرکت در کمیسیون ها حتی کمیسیون حل اختلاف و دفاع و مراجعه به مرکز جمع آوری و فروش کالای متروکه و انبارها و غیره به منظور انجام موارد فوق اعم از امور پیش بینی شده و نشده راجعه . انجام کلیه تشریفات اداری و سپردن هرگونه تعهد ،رضایت،اقرار و لو بصورت گواهی امضا در زمینه مورد وکالت.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات مزبوره می باشد اقدام و امضاء وی در موارد فوق به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به کسب اذن و اجازه مجدد یا حضور موکل ندارد و این سند فقط در نفس وکالت  مؤثر است .


 
من،ایاق،ثقیر،شعیر،جو
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٧   کلمات کلیدی:

واحدهای سنجش و اندازه گیری

برای سنجش و اندازه گیری واحدهایی که در دفاتراسنادرسمی و ثبتی استفاده می شود که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می کنیم .

زمینهای زراعی

من (باتمان )

 حدود 50 در 20 قدم که جمعاٌ 1000 مترمربع مساحت زمین را در بر می گیرد ، و معادل یک من تخم انداز و بذرافکن می باشد .

پا ( ایاق)

هر پا زمین معادل ده من تخم انداز است .

گاو(ثقیر)

مقدار زمینی که یک گاو به تنهایی و یا نیم جفت گاو ، قادر به شخم زدن و کاشتن باشد .

نیم گاو (یاروم ثقیر)

جفت گاو( بیر جوت ثقیر)

ششدانگ

بطور کلی تمام ملک های دشتها ششدانگ کامل بودند که به اجزاء کوچکتر تقسیم می شد به جز بعضی املاک که هشت دانگ بودند . هر دانگ 4 ایاق و هر ایاق 12 ساعت محسوب می شد و هر دانگ 48 ساعت آبیاری محسوب می گردید . گردش مدول آبیاری در املاکی که هشت دانگ بود 16 روزه طی می شد .

هرشعیر

شعیر یعنی جو و هر شعیر3 ساعت زمان آبیاری بود و نیم شعیر 5/1 ساعت و چارک هم 45 دقیقه بحساب می آمد .

 

البته با استفاده از کلمه سهم و سهم مشاع تقسیم بندی بسیار راحتتر شده است.


 
نمونه وکالت شرکت شهرکهای صنعتی
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٥   کلمات کلیدی:

مورد وکالت : مراجعه به کلیه ادارات دولتی یا غیردولتی  ، نهادها ، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، وزارت صنایع و معادن و مراجع و دوایر ذیصلاح و بخصوص شرکت شهرکهای صنعتی و پس از احراز مالکیت موکل انجام کلیه امور اداری و قانونی شرکت  جهت تسویه حساب و یا پرداخت هرگونه بدهی و یا اخذ هرگونه مجوز و درصورت در رهن بودن اقدام به فک رهن و انجام کلیه تشریفات قانونی آن و رفع کلیه موانع قانونی و تحصیل مجوزهای لازمه سپس اقدام به  تغییر نام و انتقال یافتن  قرارداد شماره ................  مورخ ........... موضوع واگذاری قطعه ...............   به مساحت................... متر مربع  با کلیه متعلقات  و مستحدثات و انشعابات بنام  هر شخص حقیقی یا حقوقی که وکیل صلاح بداند و امضاء کلیه اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال و دادن هر گونه امضا و یا سپردن هرگونه  تعهد و لو به صورت گواهی امضاء جهت انتقال یافتن و تغییر نام بنام انتقال گیرنده  و قطعه موصوف و پرداخت هر گونه وجه بابت اصلاح  یا صدور دفترچه جدید  مالکیت بنام انتقال گیرنده  و انجام کلیه امور اداری موکل از ابتدا تا انتها بطوریکه هیچگونه نیازی به حضور مجدد موکل و اذن ثانوی مشارالیه نباشد . این وکالت بنا به در خواست موکل تنظیم شد و موکل اقرار نمود که هرگونه ادعا و اعتراضی را در زمینه مورد وکالت از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی پاسخگو خواهد بود .


 
نکته در مورد تنظیم سند قطعی رهنی همزمان
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۳   کلمات کلیدی: ایراد سهم بندی همزمان قطعی رهنی

اگر دو فقره سند سه دانگی داشتید که باید بنام دونفر باز هم سه دانگی انتقال پیدا کند شما اول قطعی را می زنید سپس براساس قطعی و ایجاد رکورد (چون دو مستند مالکیت وجود دارد ) سند رهنی را تنظیم می کنید.همه چیز مرتب است و شما سند قطعی را امضا می گیرید و سپس سند رهنی را امضا میگیرید که نمی شود یعنی برای شناسه یکتا گرفتن با پیام خطای سیستم در مورد سهم بندی مواجه می شوید که سردرگمی شما را بدنبال خواهد داشت. نکته اینجاست که تا زمانی که شما سند قطعی را تایید نکرده اید و خلاصه ارسال نشده است هیچ خطایی وجود ندارد لیکن بمحض تایید نهایی سند قطعی این مشکل بوجود آمده است.

علت بروز این خطا این است که شما براساس دو فقره سه دانگی سند قطعی ، سند رهنی را تنظیم کرده اید در حالیکه با تایید نهایی سند قطعی ، سند مربوطه به چهار فقره یک ونیم دانگی تبدیل شده است.

راه حل بسیار ساده است ! شما سیستم را از حالت خودکار خارج نکنید و فقط ایجاد رکورد قبلی را پاک کرده و ثبت کنید سپس براساس سند قطعی تایید نهایی گرفته شده دوباره ایجاد رکورد کنید و بقیه کارها را طبق روال عادی انجام دهید.مشکل حل می شود.بسیاری از همکاران گزینه محاسبه سهم بندی دستی را انتخاب میکنند که باعث صرف وقت بیشتر و سردرگمی می شود در حالیکه اصلا لازم به اینکار نمی باشد.


 
افتتاح بسیج حقوقدانان دفاتراسناد رسمی خراسان رضوی
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۳٠   کلمات کلیدی:

افتتاح رسمی بسیج حقوقدانان دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی با حضور دکتر کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی


 
یوم الله 22 بهمن 95 مشهد مقدس
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی:


 
نمونه فرم گواهی امضا جهت استفاده درسامانه
ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢٠   کلمات کلیدی:

دفتر اسناد رسمی  مشهد

خواهشمند است امضای اینجانب ..............................................................

فرزند ................................... دارای شماره شناسنامه ..................................

صادره از .................. متولد ....................... به شماره ملی ...............................

ساکن : ............................................................................................................

 را جهت ارائه به .................................................... گواهی فرمایید.

محل امضاءمتقاضی

 ( محل تائید  دفتراسناد رسمی  )

فقط صحت امضاء با علامت ضربدر به شماره ............. تاریخ .................به شماره شناسه یکتا ..................................................... دارای رمز تصدیق ....................  مورد گواهی دفتر اسناد رسمی ............... مشهد می باشد . 


 
نحوه سهم بندی متفاوت در قطعی و رهنی همزمان ثبت آنی
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٧   کلمات کلیدی:

اگر سندی داشتید که فروشنده چند نفر با چند سهم مختلف داشتند و خریدار هم چند نفر با سهام مختلف داشتند حتما گزینه آیا سهم بندی بصورت حسب السهم توسط سامانه محاسبه گردد را حالت بلی بگذارید.ابتدا سهم مورد معامله را انتخاب کنید و سهام را وارد کنید سپس در سهم متعاملین اشخاص را با سهم متعلقه انتخاب نموده و ثبت کنید.سپس به گزینه سهم هرخریدار از فروشنده دست نزنید چون خود سیستم با گزینه بلی که قبلا زده اید آن قسمت را می آورد که در سیستم شما آنطوری می بینید ولی در پرینت کاملا درست محاسبه شده بنابراین به گزیته سهم هر خریدار ازفروشنده اصلا دست نزنید.

در سند رهنی همزمان با قطعی پس از انتخاب استعلامات مورد نظر طبق معمول اقدام می کنیم.برای اینکه مستندات مالکیت همه اسناد را خود سیستم بیاورد در قسمت مستندات مالکیت گزینه ایجاد رکوردهای مستند مالکیت براساس سند قطعی مرتبط را زده و شماره پرونده قطعی غیر منقول را وارد کرده و انتخاب می کنیم که سیستم آنها را میاورد.سپس در قسمت محاسبه باز هم گزینه بلی فعال باشد و مثل قطعی سهام خریداران و بانک را در گزینه سهام متعاملین وارد می کنیم.سیستم خودش سهم هر خریدار از فروشنده را محاسبه خواهد کرد که در پرینت کاملا درست و صحیح می آورد.

تذکر: بنابراین به مواردی که در سهم هر خزیداراز فروشنده بصورت کسری نشان داده می شود و سهم مالکیت با سهم مورد معامله مغایرت دارد توجه نکنید چون آنچه در سیستم می بینید با پرینت متفاوت است و خود سیستم محاسبه اش اتومات است.

مثال:

فروشندگان سند پنج دانگی و سند یک دانگی دارند که خریداران سند سه دانگی و سه دانگی می خواهند که انتقال و رهن آن بصورت بالا انجام می شود.

5+1=3+3 

مشاهده در سیستم به این شکل است 1 دانگ رو نیم دانگ و 5 دانگ را 2.5 دانگ نشان میدهد  که نباید به آن توجهی کرد زیرا در پیش نویس سند صحیح می باشد .


 
← صفحه بعد