تفاهم نامه کانون با امور مالیاتی
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٢   کلمات کلیدی: مالیات 91 ،تفاهم نامه کانون با امور مالیاتی

تفاهم نامه دستورالعمل خوداظهاری فی مابین کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان امور مالیاتی کشور به امضا رسید.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتریاران در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1391 به امضا رسید و همکارانی که تمایل داشته باشند می توانند از این تفاهم نامه برای تسلیم اظهارنامه خود استفاده کنند.

 

تاکید می شود که استفاده از این تفاهم نامه برای سردفتران سراسر کشور اختیاری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
میزان معافیت مالیات مشاغل92
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۱   کلمات کلیدی: مالیات مشاغل92 ،میزان معافیت مالیات مشاغل92
با صدور بخشنامه ای از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 92 ابلاغ شد News

بخشنامه میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392 از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه اعلام کرد: بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و سایر معافیت های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد (10%) ، در موارد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت های مزبور تا چهل و دو میلیون (42000000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود. ضمنا طبق بند (49) قانون بودجه سال 1392 کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال در سال تعیین گردیده است. لازم به ذکر است بر اساس جزء 3 بند (27) قانون بودجه سال 1392کل کشور، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود. با توجه به بخشنامه شماره 942/200 مورخ 28/1/1392 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 بصورت علی الحساب، تعدیلات مالیات سه ماهه مذکور در ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود

بنقل از سازمان امور مالیاتی


 
برگه سبزصرفا تعیین پلاک است
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۱   کلمات کلیدی: تخلف با برگه سبز

قابل توجه کلیه دفاتر اسنادرسمی


نظر به اینکه وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می پذیرد لذا شناسنامه پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی سند مالکیت نبوده و موجب مالکیت خودرو نیست و تنظیم سند وکالت نسبت به برگه های مذکور اعم از وکالت تعویض پلاک، فروش و موارد مشابه فاقد وجاهت قانونی است، لذا به منظور اجرای دقیق قانون، جلوگیری از تضییع حقوق دولت و نیز ممانعت از بلاتکلیفی و سرگردانی ارباب رجوع، از تنظیم سند وکالت تعویض پلاک و فروش خودرو بدون ارایه سند رسمی و حسب مورد برگ فروش کارخانه و یا برگ گمرکی خودداری شود.

 

همچنین در نامه کانون تاکید شده است مسئولیت عواقب ناشی از تضییع حقوق دولت و مردم و کانون به عهده سردفتر تنظیم کننده سند خواهد بود.