نمونه وکالت حضانت فرزند
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠   کلمات کلیدی: وکالت حضانت

وکالتنامه

موکل:آقای……………..فرزند………………دارای شناسنامه…………..صادره از…………………متولد………………بشماره ملی…………………ساکن:………………………………….

وکیل:خانم……………..فرزند………………دارای شناسنامه…………..صادره از…………………متولد………………بشماره ملی…………………ساکن:………………………………….

 مورد وکالت:مراقبت ؛نگهداری ؛ادراه امورو مواظبت از فرزند مشترک موکل و وکیل بنام خانم/آقای…………فرزند……………….دارای شناسنامه……………………صادره از…………………..متولد………………اعم از تربیت ؛خوراک؛پوشاک؛بهداشت ودرمان ؛ثبت ناموتحصیل درمقاطع مختلف تحصیلی شامل ابتدائی ؛راهنمای؛متوسطه وغیره .اعلام رضایت جهت ثبت نام در باشگاههای ورزشی وشرکت در مسابقات علمی ؛ورزشی وعندللزوم سفرهای زیارتی ؛سیاحتی؛علمی و ورزشی ؛تقاضا و اخذ ریز نمرات تحصیلی وپرونده وکارنامه تحصیلی ؛افتتاح هرگونه حساب بانکی در هر یک از بانکهای دولتی وخصوصی وبرداشت وجه بهر میزان از حسابهای مفتوحه واخذ جوائز وسودهای مربوطه دفعتاًواحده یا به کرات و نیز مسدود نمودنحسابهای مفتوحهعندللزوم تقاضا ودریافت شناسنامه وکارت ملی المثنی از اداره ثبت احوال ؛اعلام رضایت ؛تقاضا واخذ گذرنامه خروج از کشور به هر منظور اعم از زیارت ؛سیاحت یا تحصیل به هر یک از کشورهای خارجی به انفراد یا همراه با وکیل مرقوم واعلام رضایت خروج از کشور وامضاء ذیل تقاضا نامه و دفتر ثبت گواهی امضاء مربوطه؛تقدیم هر نوع درخواست ودادخواست و شکوائیه به کلیه مراجع انتظامی و دادسراها ودادگاههای عمومی وحقوقی یا کیفری به هرخواسته و هرمبلغ علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و شرکت در جلسات رسیدگی مربوطه ودفاع از حقوق فرزند نامبرده و نیز پاسخگوئی به دعاوی مطروحه علیه وی با حق صلح وسازش و رجوع به کارشناس وادعای انکار و تردید در اسناد ابرازی طرف ؛ادعای جعل ومعرفی جاعل وانکار اسناد ؛دعوی متقابل؛جلب ثالث؛اقرار در ماهیت دعوی ؛قبول قرار ها با حق اعتراض به قرارها وآراء ودادنامه های صادره ودرخواست واخواهی ؛تجدیدنظر وفرجام نسبت به انها؛درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به از صتدوق دادگستری یا ثبت وغیره؛اعلام رضایت وتقاضای مختومه نمودن پرونده مربوطه با حق انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری وعندللزوم فسخ قرارداد مربوطه وجایگزنی آنها ولوکراراً وتقاضا واخذ هرگونه مدرک وگواهی جهت انجام مورد وکالت اعم از اصل یا رونوشت وکپی و دادن رسید ونیز با حق اعلام رضایت جهت ازدواج فرزند مذکور با هر فردی با هر مشخصات وشرط و مهریه وامضای ذیل سند وثبت دفتر مربوطه.

حدود اختیارات :وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت به شرح فوق دارای کلیه اختیاراتی می باشد که موکل در انجام آنها دارا می باشد و لو موارد آن در این سند تصریح نشده باشد وکلیه اقدامات و امضاهای وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت بمنزله اقدامات و امضاهای موکل بوده صحیح و نافذ و معتبر خواهد بود به اقرار موکل این سند ضمن عقد خارج لازم تنظیم و موکل حق عزل وکیل وضم وکیل و امین را به وکیل فوق از تاریخ زیر بمدت …………. سال شمسی را از خود سلب وساقط نمود.

تذکر:در نمونه وکالت فوق الذکر دو مورد مهم مورد توجه است1-رضایت ازدواج 2- اجازه خروج از کشور که با هماهنگی و تفهیم موکل نوشته می شود.


 
معرفی مدیر داخلی جدید کانون سردفتران و دفتریاران
ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠   کلمات کلیدی:

مراسم تودیع و معارفه مدیرداخلی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیرداخلی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد       

مراسم تودیع و معارفه مدیرداخلی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.

 

 

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، این مراسم روز گذشته با حضور اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران،‌انجم شعاع؛معاون امور اسناد و مرادی، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت برگزار شد.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش ها و اقدامات محمد حسن رستمیان، مدیرداخلی کانون سردفتران و دفتریاران طی 5 سال گذشته گفت: با حضور ایشان در بخش های مختلف از جمله ارتباط با استان ها اقدامات بسیار مفید و موثری انجام شده است. روزهای خوبی را در کنار ایشان در کانون داشته ایم و در طول این سال ها رابطه بسیار خوب و مناسبی بین هیات مدیره کانون و سازمان ثبت وجود داشته است.

 

وی با بیان اینکه رستمیان نه تنها در مدیریت داخلی کانون بسیار موفق عمل کرده است بلکه در سایر بخش ها از جمله صندوق تعاون شاهد تحولات بزرگی با حضور او بوده ایم، اظهار داشت: پیش از این سردفتران اسناد رسمی برای وام صندوق تعاون حدود یک سال در نوبت دریافت وام قرار داشتند که با همکاری آقای رستمیان و امور مالی کانون توانستیم وام همکاران سردفتر و دفتریار را به روز برسانیم. مدیریت داخلی کانون علاوه بر وظایف خود، طی مدتی مدیریت امور اداری را نیز بر عهده داشتند و در این مدت نظم بسیار خوبی در کانون حکمفرما بود. علاوه بر این در چندین مسئولیت غیر از مدیریت امور داخلی کانون نیز شاهد تلاش ها و زحمات ایشان بوده ایم.

 

دشتی اردکانی با بیان اینکه مدیر داخلی جدید کانون حدود یک هفته است که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند گفت: امیدواریم بتوانیم پس از حضور مثبت محمد حسن رستمیان، به بهترین نحو از حضور محمدحسن رعنایی در کانون سردفتران بهره مند شویم. ایشان از  مدیرانی بوده اند که عملکرد بسیار درخشانی در سازمان ثبت داشتند و حضور او برای ما در کانون جای افتخار و مباهات دارد.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران ابراز امیدواری کرد با توجه به سابقه 41 ساله مدیر داخلی جدید کانون در بازرسی سازمان ثبت،‌ از تجربیات ایشان علاوه بر حساب بیمه و بازنشستگی کانون در سایر زمینه ها هم استفاده شود.

 

وی با بیان اینکه اعضای هیات مدیره کانون از بزرگان صنف و بسیار خوش نام هستند،‌گفت: امیدواریم در زمینه های کاری مشکلات و مسائل با مشورت و تعامل و تذکرات و راهنمایی های مدیریت داخلی مرتفع شوند و با یاری یکدیگر برای ارتقاء کانون سردفتران و بهبود عملکردها تلاش کنیم.

 

در ادامه این جلسه انجم شعاع؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت با بیان اینکه در مورد کانون سردفتران با دو حکم قانونی مواجه هستیم گفت: در یک جنبه قانون به سازمان ثبت تکلیف می کند که کانون سردفتران را تشکیل دهد و تحت نظارت خود قرار دهد از طرف دیگر با نظر دیگری روبرو هستیم که در قانون استقلال کانون سردفتران و دفتریاران به رسمیت شناخته شده و بر آن تصریح شده است. ماهیت کانون یک تشکل صنفی و غیردولتی است که در این ماهیت هم به نحوی استقلال نهفته است. حال جمع بین این دو و حلقه اتصال این دو حکم قانونی، جایگاه مدیریت داخلی در کانون است که از سوی سازمان ثبت تعیین می شود.

 

وی با اشاره به سابقه حضور خود در سازمان ثبت و ارتباط با کانون اظهار داشت: در طول این سال ها همواره شاهد همکاری نزدیک و صمیمانه در جهت هدفی مشترک بوده ایم. طبیعی است که افراد متعدد با مسئولیت های متفاوت برداشت های متفاوتی هم داشته باشند و نباید انتظار داشت که همه یکسان بیندیشند و عمل کنند. این خصوصیت جامعه انسانی و ناشی از اندیشمند بودن انسان است.

 

معاون امور اسناد سازمان ثبت بالندگی را نتیجه بیان نظریات متفاوت و پذیرش آراء دیگران دانست و عنوان کرد: به فرموده حضرت رسول(ص) اختلاف امتی رحمه ناظر به همین مسئله است که اگر اختلاف نظر و تفاوت آراء نباشد پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

 

وی با اشاره به توانایی های محمد حسن رستمیان در سال های اخیر ضمن قدردانی از زحمات وی در زمینه های گوناگون، گفت: ایشان در زمینه های کاری مرتبط فی ما بین کانون و سازمان ثبت بسیار صحیح و مناسب عمل کرده و همکاری لازم را در این زمینه داشته اند و حقیقتا شاهد تلاش های ایشان طی سال های اخیر بوده ایم و معتقدم به بهترین وجه از ظرفیت اندیشمندی ایشان طی سال های گذشته استفاده شده است و تصمیمات به بهترین وجه اخذ شده است.

 

انجم شعاع با اشاره به سوابق خدمتی محمد حسن رعنایی در سازمان ثبت او را فردی بزرگوار و متواضع معرفی کرد و افزود:  ایشان فردی مومن و درستکار هستند و قطعا جایگزین خوبی برای مدیریت قبلی داخلی کانون خواهند بود.

 

وی در پایان سخنان خود برای مدیریت داخلی جدید کانون آرزوی موفقیت و سربلندی و اظهار امیدواری کرد که حلقه اتصال بین کانون و سازمان ثبت به خوبی حفظ شود و بیش از پیش شاهد موفقیت ها در این زمینه باشیم.

 

 


 
بیمه و درمان
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢۸   کلمات کلیدی:

سخنان و طرح موضوعات و مشکلات حوزه بیمه و درمان توسط مسئول بیمه و درمان آقای گودرزی وآقای قاسمی از کانون مرکز ونماینده کانون یزد در همایش روسای کانونها و جوامع سردفتران سراسر کشور در مشهد مقدس

به نام خدا

گزارش مسئول واحد بیمه و درمان آقای گودرزی درعصر پنجشنبه مورخ 17/7/93

در انتهای جلسه عصر روز جمعه آقای گودرزی به همراه آقای حسینی خلاصه ای از عملکرد بیمه و درمان از زمان تصدی آقای گودرزی ارائه نمودند.

در ابتدا آقای گودرزی ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به شرکت کنندگان در جلسه و چهاردهمین همایش روسای کانونها و جوامع سردفتری از آقای حسینی خواست تا از طریق ویدئو پروژکشن گزارش تصویری خود را ارائه نماید.

در شروع گزارش  آقای حسینی مواردی از معضلات جهانی و کشوری نظام سلامت در سالهای گذشته ارائه  و گفت در حال حاضر و با شروع کار دولت تدبیر و امید ، آقای روحانی تغییرات خوبی را برای بیمه و درمان انجام داده و ما نیز  کارهای زیربنایی خوبی را آغاز نموده ایم که انشااله نتایج آن در سالهای گذشته آتی برای همکاران و فرزندان آنها به بهترین شکل اتفاق خواهد افتاد.

بطور مثال برابر گزارش آماری ذیل به لطف خداوند رشد خوبی را داشته ایم که همکاران محترم با مقایسه این آمار خود قضاوت خواهند نمود.

- دریکساله 92 ده هزار پرونده معوق تحویل گرفته ایم و امروز 500 پرونده معوق داریم.

- تعداد کارشناسان در حوزه درمان نه تنها بیشتر نشده بلکه از تعداد آنها با افزایش حجم خدمات کاسته شده است .

- سرعت در پرداخت هزینه ها،از 4 تا 7 ماه به حدود یکماه تقلیل یافته که البته می بایست انشاالله به 15 روز کاهش یابد.

-تعداد پرونده های انجام شده در سال گذشته 6200 مورد و امروز 7500 پرونده

- تعداد قرارداد با مراکز درمانی با شهرستانها از سه فقره به حدود 90 فقره افزایش و تهران از 132 فقره به 98 فقره کاهش یافته لازم به توضیح است 60 قرارداد منعقد و حدود 28 قرارداد به شهرستانها ارسال که منتظر امضا و عودت آنها هستیم.

- آسیب شناسی ما (آنچه در گذشته بوده)در چند بحث خلاصه میشود 1- عملکرد و اعتقاد به شیوه درمان به شیوه سنتی   2- عدم برنامه ریزی 3- عدم استفاده از تخصص کارشناسان در امور درمان 4- عدم امکان پاسخگوئی به همکاران در سطح کشور 5- محاسبه هزینه های درمان بدون مصوبه های هیئت مدیره وقت 6- عدم سرعت العمل به دلیل عدم کارشناسی متخصصین 7- عدم وجود سیستم مناسب رایانه ای جهت امور درمانی.

- اقداماتی که در این زمینه انجام شده تا بتوان رفع آسیب نمود و از معضلات این حوزه کاست 1-جمع بندی و یکپارچه سازی کلیه کارها با بهره گیری از مصوبات قبلی و جدید 2-تعرفه ها و پرداختها از حالت تجربی  به حالت سیستماتیک تغییر یافت 3- پرداختهای متفاوت در موضوعات واحد در زمانهای متغیر به پرداختهای ثابت در زمانهای متفاوت و موضوعات واحد (بطور مثال در سیستم قدیم برای یک امر واحد امکان داشت در زمانهای متفاوت مبالغ متفاوت با تعرفه های متفاوت پرداخت میشد)4-مذاکرات مختلف با مراکز مختلف برای موارد متفاوت جهت اخذ تخفیفات قابل توجه، حتی موارد خاص و موردی بطور مثال دفترخانه.... شهرستان رشت برای بیماری خود 80 میلیون به 30 میلیون تومان تقلیل یافت و سردفتر فقط 15 میلیون پرداخت نمود و دفترخانه.... فارس 92 میلیون تومان ، 50 میلیون تومان را از شورای عالی پزشکی گرفتیم و 42 میلیون هم هیئت مدیره مصوب نمود و اقداماتی نظیر موارد فوق که به جرات میتوان گفت در طول تاریخ بیمه و خدمات درمانی کانون انجام چنین اقداماتی بی نظیر بوده مثلا" علاوه بر موارد فوق آیا حقوق بازنشستگان در سال گذشته تا 52 درصد افزایش نداشته؟ و من به عنوان گودرزی از شما کانونها و جوامع فقط تقاضای یاری در ادامه این مسیر را خواهانم.

- تشکیل کمیته درمان با تصویب هیئت مدیره، مشاوره درمانی، ایجاد واحد قراردادهای درمانی، اطلاع رسانی بصورت پیامک، صدور دفترچه های کانون، خرید دفترچه های درمانی پایه و پرداخت هزینه های آن توسط کانون (اقدامی که در حال حاضر در سطح کشور برای خرید دفترچه های پایه که همان بیمه سلامت باشد اجرایی شده و در همین جا تقاضای اینجانب از همکاران سراسر کشور خرید دفترچه بیمه سلامت چه بصورت جمعی با اخذ تخفیفات قابل توجه همان کاری که در قم انجام شده و چه بصورت فردی که کانون پس از خرید این دفترچه ها هزینه آن را به همکاران پرداخت می نماید. لازم به توضیح است که ما صندوق رفاهی داریم نه بیمه کانون و همکاران محترم آگاه باشند که بیمه و دفترچه سلامت به آنها تعلق می گیرد چرا که همکاران بیمه کانون نیستند بلکه از صندوق رفاهی کانون استفاده مینمایند)، پرداخت تنخواه به کانونها و جوامع و سایر اقدامات دیگر.

- استفاده هر نفر تا سقف 18 میلیون تومان از هزینه های بیمارستانی، زایمان 4میلیون تومان، لیزیک و بیماریهای چشمی در طول سال یک میلیون، معالجات سرپایی و تشخیص درمانی و دارو بر حسب نیاز و دستور پزشک کل هزینه آن در طول سال پرداخت می گردد، برای بیماریهای خاص دارو تا 15 میلیون تومان، دندانپزشکی هر فرد و هریک از اعضای خانواده ایشان پانصد هزار تومان درسال (برای هر نفر)، ارتودنسی یک ونیم میلیون، ایمپلنت تا سه دندان و هر دندان تا یک میلیون تومان با ارائه فاکتور، همین طور درمانهای خارج از کشور(در مسافرتهای خارجی)با تایید کنسولگری و یا سفارت بر حسب تعرفه های موجود، کانون هزینه های آن را پرداخت می نماید که همکاران برای آگاهی از ریز موارد فوق به پرتال خود در سایت کانون مراجعه نمایند.

- در خصوص واگذاری کل امور درمان به شرکتهای بیمه ما تحقیقات و بررسی فراوانی انجام داده ایم که این امر با اخذ استعلام از شرکتهای بیمه انجام شده از جمله بیمه دانا که برای هر نفر ماهیانه 82737 تومان و سالانه هر نفر 999هزار تومان و یک خانواده چهار نفری 4 میلیون تومان در سال که اگر جمع اعضای خانواده دفاتر اسناد رسمی (سردفتر و دفتریار و اعضای خانواده شان)  را 38 هزار نفر در نظر بگیریم برای یکسال سی وهفت میلیارد و هشتصد میلیون تومان بابت هزینه های درمان به بیمه دانا می بایست پرداخت کنیم ضمن آنکه هشت شرط برای استفاده از بیمه گذاشته بطور مثال 1- اگر دفترچه بیمه گر اولیه نباشد مشمول 30 درصد هزینه ها می شود 2- پدر و مادر را پوشش نمی دهیم 3- فقط از مراکز تحت نظر ما استفاده نمایید 4- هزینه ها باید برابر هزینه های وزارت بهداشت و درمان در بخشهای خاص محاسبه شودو...

این موضوع در شرکتهای چون البرز و اس اواس و سایر شرکتها انجام شد مثلا" شرکتی برای یکسال  57 میلیارد تومان با فرانشیز 30 درصد مطالبه نموده بود.

در حال حاضر ما حدود کمتر از صد مرکز در تهران و 90 مرکز در شهرستانها قرارداد داریم که این آمار با لطف و حمایت و همکاری کانونها و جوامع برای مراکز استان و در آینده برای  شهرستانها  منعقد شده است اگر شما به سایت بیمه های خصوصی مراجعه نمایید تعداد مراکز تحت قرارداد بسیار کمتر از این آمار میباشد.

- بحث برون سپاری هم با آموزش و پرداخت هزینه های خود تا سقفی خاص را در دستور کار هیئت مدیره (تهران) داریم تا با یک سیستم تحت وب (جهت کنترل موضوع در سراسر کشور) به انجام برسانیم.

سخنان آقای قاسمی از واحد بیمه و درمان کانون مرکزدرصبح جمعه

به نام خدا ، آیین نامه بیمه و بازنشستگی از دو سال قبل توسط کمیسیون پژوهش و کمیسون اصلاح قوانین کانون بررسی و کار شد.از اسفند ماه بنده با یک کار گروه 8 نفره مامور شدیم که حدود صد ساعت کار و مطالعه شد. و در سایت و مجله کانون منتشر شد و منتظرارسال اظهار نظرها از سراسر کشور بودیم ولی متاسفانه هیچ کدام از همکاران اظهار نظری ننمودند. تغییرات عمدهای داده شد وجلسات متعددی برای باز خوانی و اصلاح مجدد آن گذاشته شد و حتی دو جلسه برای مبنای حقوق بازنشستگی گذاشته شد و ظاهرآن 20 ماده بیشتر ندارد ولی تغییرات عمده ای داشته است من از همکاران در همین جلسه تقاضا دارم که این 20 ماده را تکثیر کنند در اختیار خود و همکاران آنها در هر استان گذاشته و بررسی کنند و سریعا نظرشان را قبل ازنهائی شدن آن اعلام فرمایند هر چند که مقرر بوده نظر ،نظر کار کروه 8 نفره باشد حتی بدون تصویب هیئت مدیره به ثبت ارسال شود ولی من معتقدم که به مشورت همگانی گذاشته شود و سپس نهائی و اجرا شود.

- از جمله موارد ذکر شده آن بود که چون مبالغ ده درصد در یکی از بانکها، حتی خصوصی سرمایه گذاری شود و به حساب و مانده موجودی سود داده شود.

- دومین مطلب که در این 20 ماده آمده خسارت تاخیر به ده درصد است که بطور مثال در گزارش اخیر اعلان شد سال قبل 300 میلیون تومان معوقه ده درصد بوده و شش ماه گذشته نیز 240 میلیون تومان که وصول شده است لذا مقرر شد که هر دفتری که  تاخیر بیشتر از 6 ماه در واریز ده درصدها داشته باشد، مشمول جریمه قطع خدمات درمانی خواهد شد علاوه بر آنکه تخلف از نوع بند الف ماده یک داشته و در صورت تکرار به انفصال 2 سال خواهد انجامید.

- از دیگر تمهیدات صدور ابلاغ بازنشستگی توسط ریاست محترم قوه قضائیه باید صورت پذیرد که البته تفویض اختیار به ریاست محترم سازمان نیز می گردد.

- همچنین پیش بینی شد مبالغ موجودی سردفتر هیچ ارتباطی به سایر بدهی های سردفتر ناشی از شغل وی نداشته باشد و پرداختی موکول به تصفیه حساب سازمانها و ارگانهای مرتبط با سردفترنباشد.

- ابلاغ واقعی را ملاک پرداخت مستمری قرار دادیم چرا که مواردی داشته ایم شخصی هم در محل کار خود مشغول خدمت سردفتری بوده و هم حقوق بازنشستگی دریافت می نموده.

- مسئله تعلیق گفته شد اگر تعلیق به موجب حکم دادگاه  منجر به برائت شد جزو سوابق خدمت خواهد بود و حقوق بازنشستگی این مدت در صورتی پرداخت می شود که ده درصد آن مدت تعلیق واریز نماید.

 - دختران در صورت نداشتن شوهر(اگر ازدواج کرده و مطلقه شده باشد) و فرزندان ذکور 20 سال مطلق و تا 25 سال اگر تحصیل نمایند نوادگان در صورتی که پدر نداشته و تحت تکفل سردفتر یا دفتر یار باشند مشمول دریافت مستمری خواهند بود.

- در خصوص سلب صلاحیت، انفصال ابد، مستعفی به موجب حکم دادگاه در آیین نامه قبلی می گفت اگر شخصی ده سال پرداختی داشته باشد 25 درصد به آنها پرداخت و تصفیه حساب می شوند وبیشتر از ده سال پرداختی را می گفت الی ابد مستمری دریافت نمایند وما ده سال را 15 سال کردیم، اگر زیر 15 سال باشد 25 درصد آن را بدهند و قطع رابطه شود و تصفیه شود چرا که 50 درصد پرداختی وی برای بیمه سردفتر و خانوار ایشان هزینه میشود و اگر بالای 25 سال پرداختی داشته باشد پس از 60 سالگی حقوق بازنشستگی را خود یا وارث آنها دریافت کنند وقبل از 60 سالگی کسی که ازکار دفترخانه کناره گیری کرده ودارد کار میکند و شغل دیگری را اختیارنموده حق دریافت مستمری را ندارد.

اینجانب از سال 88 در مجموعه کانون و مشکلات حوزه دفتر خانه قرار دارم و خواهشی که از همه همکاران دارم این است که دست به دست هم داده و از تفرقه خارج شوید، با اتحاد واتفاق چه از نظر فکری و چه حضوری.

چرا توقع داریم بدون حضور و ارائه افکار و نکته نظرات صحیح و سازنده و عدم پافشاری و اصرار تغییری ایجاد شود توقع من از همکاران سراسر کشور خصوصاً نخبگان این حوزه(شما اعضاءهیئت مدیره و علی الخصوص روسای کانون) انتظار آن است با کلان نگری و بررسی شرایط جهانی و کشوری و موقعیت دفاتر اسناد رسمی در جامعه و موقعیت سردفتر و دفتر یار با حاکمیت براین اساس و مقتضیات شرایط ، طرحهای اجرایی و عملیاتی دهیم و طرحی نو دراندازیم.

توقع همکاران کشور در این نباشد که هیئت مدیره تهران باید بر دیوان عدالت شکایت کندوکانون مرکز فلان قدم را بردارد و... انتظار آن است که حداقل  دو خط بنویسیم و طرحی نو در انداخته با بررسی عمیق با کارشناسان و اقتصاد دانها و غیره .نه آنکه فقط برای موضوع جاری مثل خودرو نظر دهیم آن هم بصورت مقطعی وموردی همه می گویند باید بشود، چه باید بشود چطور باید بشود؟ باحضور و ارائه طرحها و برنامه ها......

سخنان نماینده کانون یزد آقای طباطبایی در صبح جمعه:

اولاًبیمه از بازنشستگی جداست و دو مقوله جدا از هم است من نمی دانم چرا همکاران اصرار بر این دارند که هر دو را با هم بیاورند در واقع ما برای اجرای مُرّ قانون ما می توانیم در صدی از ده درصد ها را حق بیمه بشناسیم و درصدی از آن برای بازنشستگی.

سخنان بنده به هیچ عنوان نافی زحمات آقای گودرزی نمی باشد و من در همین جا به نمایندگی از کانون یزد از زحمات ایشان تقدیر و تشکر می نمایم.

ولی بحث ما بر سر این داریم که چرا باید جناب گودرزی 18 ساعت در روز بر روی این قضیه زحمت کشیده ولی نتیجه نهایی با این همه زحمت تفاوت چندانی با سالهای قبل نداشته باشد و نهایتاً اینکه هنوز دفتر چه درمان ندارند، هنوز بیمه تکمیلی ندارند و در بیمارستانهای طرف قراردادها هم آن طور که باید کارشان انجام نمی شود من از ریاست کانون آقای دشتی و هیئت مدیره به عنوان مسئول و پاسخگوی قضیه باشند آنچه جناب قاسمی فرمودند نه تنها در یزد از سایر استان ها استدعا کردم در خصوص این آئین نامه نظر دهند وقتی دیوار اعتماد متزلزل شده و البته کم وبیش اظهار نظر هایی شده ولی هیچ کدام حاضر به ارسال به کانون نشدند چرا که آن اعتماد و ارتباط متزلزل شده و باید جلب اعتماد شود و من قول می دهم در تمام مواد چه اصلاح قانون چه اصلاح بیمه و بازنشستگی اقدام خواهد شد.

این دو مقوله بیمه و درمان به بزرگترین دغدغه سران دفاتر و دفتر یاران تبدیل شده و کمتر کسی از این اهالی را می توان یافت که رضایت از عملکرد بیمه و درمان در طول سالهای متمادی داشته باشند آن هم با پرداخت مبالغ هنگفتی که قابل مقایسه با هیچ اداره و مرجعی نمی باشد.

در فرایند پرداخت هزینه ها هیچ یک از بیمه شده ها در سطح کشور همانند بیمه کانون نبوده و دچار چنین فرایند هایی نیستند و هزینه های سایر بیمه شده ها هزینه هایشان بطور مستقیم از سوی بیمه گر پایه و بیمه گر تکمیلی پرداخت می شود و بیمه شده فقط فرانشیز خود را پرداحت می کند. واین موقعیت تعجب همگان را برانگیخته و در شان سردفتران و دفتر یاران نمی باشد و باید برای این وضع فکر اساسی کرد. یک ده آباد به از صد شهر خراب است.اگر ذخیره صندوق در حال اتمام است باید تدبیری اندیشید و برای تامین آن بدنبال منابع خصوصی و دولتی گشت و کمیسیون مربوط باید بدنبال سالانه نمودن تعرفه ها باشد زیرا عدم تکافوی بودجه در سالهای آتی نمی تواند توجیه خوب و مناسبی برای محروم کردن افراد و اعضای زیر مجموعه فعلی باشد بیماری که درمانش ضروری است و همکاری که درد می کشد را نمی توان نادیده گرفت و آینده را دید.آینده نگری بسیار پسندیده ولی نباید از حال افراد حال غافل شویم، آزمون و خطا کافی است، طرحهای بلند مدت بجای خود ولی برای کوتاه مدت باید برنامه ریزی شود و در اولویت قرار گیرد چرا که هزینه کردن در این را هم وظیفه است و هم سرمایه گذاری .در حال حاضر دفتر چه های چاپ شده را کدام پزشک یا بیمارستان یا داروخانه می پذیرد؟ و می بایست امروزهیئت مدیره پاسخ دهند تا دستاوردی از این همایش داشته باشیم تا به استانهای خود ارائه دهیم. اگر کانون تهران بتواند با عملکرد خود اعتماد کل همکاران را جلب نماید بزرگترین سرمایه را بدست آورده و سرمایه ای که هیچ زمان خالی نخواهد شد و سرمایه ای جاودانی خواهد بود،حال به هر دلیل که انجام نگردیده.

پیشنهاد ما این است که تمام همکاران دفترچه های بیمه پایه را از طریق سایت بیمه و سلامت گرفته و داشته باشند و در خصوص بیمه تکمیلی، یا با کانون یا با یک شرکتی قرارداد بسته و یا به کانون های استانی برای هر استان جداگانه بیاورد تا مستقلاًاستانها انجام دهند و همه بطور یکسان و یک سقف معین  بهره مند شوند چه آنها که دارای بیماری های خاص هستند و چه سایر همکاران ما برای پرسنل دفتر خانه ها در یزد با سقف 4-5 میلیون تومان قرارداد جمعی منعقد نمودیم که مورد رضایت و استفاده پرسنل بود و از تخفیفات جمعی خوبی هم بهره مند شدیم و این بیمه باید به شکلی باشد در شان سردفتر  و دفتر یاران .همانگونه که بانکها و فرهنگیان در حال حاضراستفاده می کنند و این واگذاری موضوع به یک شرکت بیمه کاری است که همه ارگانها انجام داده اند و شما هم می توانید انجام دهید ضمن آنکه تعداد نیرویی که در واحد درمان شاغل هستند و اشتغال خواهند داشت در سطح کشور برای خدمات دهی به همه سردفتران چه تعداد با چه هزینه ای خواهد بود؟ البته این منافاتی با سایر اقدامات کانون برای اهداف بلند مدت نداشته و کانون  می تواند در کنار این راه حل ،راه حلهای طولانی مدت را همچون شرکت بیمه درست کند، امور درمان را تقویت کند، نیرو و کارشناس استخدام کند ......بررسی و کارشناسی نماید.

سخنان پایانی آقای گودرزی در ظهر جمعه:

تشکر میکنم از همه دوستان خصوصا" آقای طباطبائی و آقای مرادی که هر چه انتقاد دوستان بیشتر باشد  دست اینجانب  برای پاسخگوئی بازتر خواهد بود.

 همه ایرادات بیان شد ولی ای دوستان آیا در عملکرد اینجانب در این مدت یکسال یک نکته مثبت و اقدام  مثبتی نبوده  اگر در واحد درمان مشکلاتی نبود اینجانب  مامور در این واحد چهت  رفع مشکل نمی شدم و به قصد اصلاح رفتیم ولی آقای مرادی، با همه علاقه و احترامی که برای شما قائل هستم جزو اولین و بیشترین استانهای بودید که با آن تعامل کرده  و قرارداد بستیم ولی دریغ از یک تایید.

 من خدای خودم را شاهد می گیرم که دیناری حقوق نمی گیرم و فقط خدا باید بداند که چرا آمدم حال با قصد تبرع با تقرب یا خودخواهی یا قهرمانی و غیرآن.

لطفا" یک محاسبه و بررسی منصفانه نسبت به گذشته و حال حاضر انجام دهید این طرح در ابتدا راه است و کدام کار و حرکت است که در ابتدا بدون زحمت و مشکل به سرانجام رسیده باشد من اعتقاد و ایمان به مسیرم دارم و برای همین این مسیر را انتخاب کردم و این محقق نمی شود مگر با کمک و یاری شما در استانهایتان .

من خودم از شما معتقدترم و بیشتر با  مشکلات آشنایی دارم معاون ریاست جمهوری می گوید نظام سلامت ما خود بیمار است ، بحث کل نظام سلامت ایران است. من هیچ توقعی ندارم و اگر مقبول نیتفتاد با خودم می گویم خدایا تو شاهد باش من تلاش خود را انجام داده ام و کنارمی روم.

برای حل مشکلات بیمه و درمان پس از سالها کاری شروع شد و دریچه ای باز شد نباید این دریچه را ببندیم یا کاری انجام دهیم که این دریچه بسته شود.والسلام

 بنقل از سایت کانون خراسان


 
بیانیه چهاردهمین همایش روسای کانونها و جوامع سردفتران و دفتریاران کشور
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٠   کلمات کلیدی:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با پایان یافتن همایش دوروزه روسای کانونها و جوامع سردفتران و دفتریاران سراسر کشور، بیانیه ای بدین شرح منتشر شد:

 

«بسم الله الرحمن الرحیم»

 

چهاردهمین نشست همایش روسای کانونها و جوامع سردفتران و دفتریاران سراسر کشور به نام نامی چهارده معصوم(ع) و در جوار حرم سلطان سریر ارتزاق حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) در مشهد مقدس روزهای پنجشنبه و جمعه 17و 18 مهرماه برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد تاکید رؤسای کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران استان ها قرار گرفت.

 

  1. باتوجه به وضعیت صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران و کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها، لزوم سرمایه گذاری اقتصادی زودبازده مورد تاکید حاضران قرار گرفت و مقرر شد ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، جناب آقای دشتی اردکانی موضوع سرمایه گذاری موردنظر را تا حصول نتیجه نهایی از محضر ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیگیری نماید.
  2. موضوع بیمه و درمان همکاران سراسر کشور و افراد تحت تکفل و انتظارات و عملکرد واحد بیمه کانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به پیشنهادات و طرح های ارایه شده مقرر شد کارگروهی مرکب از شش نفر از نمایندگان محترم استان ها به همراه نماینده کانون سردفتران و دفتریاران مرکز نسبت به تشکیل جلسات مشترک اقدام و حداکثر ظرف مدت یکماه نتیجه جلسات را به هیات مدیره کانون مرکز ارایه تا اجرایی شدن آن در دستور کار قرار گیرد.
  3. باتوجه به بازنشستگی جناب آقای مسلم آقاصفری، سردفتر محترم 11 تهران و نایب رییس کانون سردفتران تهران مراسم تودیع ایشان در حضور معاونت محترم قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای دکتر تویسرکانی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مظفری، ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی برگزار گردید. همچنین از طرف جامعه مجازی سردفتران و دفتریاران کشور به پاس خدمات بی شائبه ایشان در ایام خدمت لوح تقدیر به ایشان اعطا گردید. ضمنا کانون ها و جوامع استان ها از هیات مدیره کانون مرکز خواستار ایجاد زمینه ادامه همکاری جناب آقای مسلم آقاصفری با کانون مرکز و استفاده از دانش و تجربه مشارالیه گردیدند.
  4. نظر به لزوم پیگیری تصمیمات همایش ها و هماهنگی لازم در برگزاری نشست ها و تدوین صورتجلسات مقرر گردید قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان دبیر این نشست ها تعیین و ابلاغ مربوطه از طرف ریاست کانون سردفتران و دفتریاران مرکز سردفتران و دفتریاران مرکز صادر گردد.
  5. با تصویب اعضای شرکت کننده در نشست چهاردهم مقرر گردید همایش پانزدهم در هفته آخر فروردین ماه 1394 در  استان یزد برگزار گردد.

 
هشتمین همایش وبلاگ نویسان و فضای مجازی
ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

طی نشست به گزارش ذیل (منقول از سایت کانون سردفتران و دفتریاران) مقرر شده است هشتمین همایش در مشهد مقدس برگزار شود امیدوارم که میزبان شایسته ای برای همکاران محترم باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،‌این نشست پنجشنبه و جمعه گذشته با حضور انجم شعاع؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجة الاسلام والمسلمین صالحی منش؛ استاندار قم، گایینی؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم، مهندس صدرنوری؛ مشاور و رئیس حوزه معاونت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،‌ دشتی اردکانی؛ رییس کانون سردفتران و دفتریاران و برخی از اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و تعدادی از سردفتران و دفتریاران نویسنده وبلاگ و وبسایت در حوزه دفاتر اسنادرسمی در شهر مقدس قم برگزار شد.

 

در این دیدار انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تسلیت شهات حضرت امام محمدباقر (ع)، وبلاگ نویسی و فناوری در حوزه سردفتری را یکی از نیازهای جدی امروز دانست و گفت: ما نیازمند فناوری و حضور در فضای مجازی هستیم. انجام وظیفه و ارایه خدمات به مردم تنهای در فضای سنتی امکان پذیر نیست. وقتی با افزایش جمعیت و به تبع آن با افزایش مطالبات مواجه هستیم دیگر روش های سنتی پاسخگو نیست.

 

 وی با بیان اینکه از زمان حضور ریاست فعلی سازمان ثبت تاکنون تغییرات بسیاری در سیستم ثبت ایجاد شده، با تاکید بر اینکه قطعا هنوز نواقصی وجود دارد افزود: حجم کار بسیار است و واقعا پیشرفت ها در حوزه ثبت قابل توجه بوده است.

 

انجم شعاع با ابراز تاسف از اینکه طی سالهای گذشته نگاه به سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی، سردفتران، دفتریاران و کارکنان ثبت چندان مثبت نبوده است اظهار داشت: حضور در فضای مجازی که امروزه مورد استفاده محققین، پژوهشگران و دانشجویان است در تغییر نگاه به سازمان ثبت و به طور کلی به کلمۀ ثبت در همۀ ابعاد‌ آن موثر بوده است.

 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه امروز هجمه های زیادی علیه ثبت و دفاتر اسنادرسمی وجود دارد و گاهی با یک اظهار نظر حقوقی لطمه وارد می شود، گفت: همه شاهد بودیم که در ارتباط با بحث تنظیم اسناد خودرو چه هجمه هایی علیه سازمان و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. علی رغم صراحت قانون که هر حقوق خواننده ای به راحـتی متوجه می شود می بینیم که چگونه علیه ما کار می کنند. حتی یک نمایندۀ مجلس که باید بیشتر از همه دغدغۀ قانون را داشته باشد حکم صریح قانون را چگونه تحریف می کند و چگونه از جایی که باید صحبت قانونی شود و بر اجرای قانون اصرار شود استـفادۀ تبلیغاتی می شود و سنگ مردم را به سینه می زنند. این آسیب ها وجوه مختلف دارد اما یک وجه آن به ما مربوط است؛ قانونی که وظیفۀ ماست، باید توسط ما اجرا شود و اجرای این قانون به نظم حقوقی در جامعه و قوۀ قضاییه کمک می کند.

 

وی در ادامه یاری و تلاش مضاعف همکاران در حوزه فضای مجازی را در این راستا خواستار شد.

 

در ادامه این همایش دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع) از حضور در جمع سردفتران در هفتمین همایش سراسری فضای مجازی دفاتر اسناد رسمی ابراز خرسندی کرد.

 

وی ضمن ارایه گزارشی از عملکرد هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران توجه به فضای مجازی و رسانه در دنیای امروز را در کنار تبلیغات و اطلاع رسانی؛ نیاز روز جامعه دانست و برای تمامی همکارانی که در این راستا در فضای مجازی تلاش بی چشمداشت دارند آروزی موفقیت و سربلندی کرد.

 

همچنین در ادمه این  همایش رییس کانون سردفتران و دفتریاران با همراهی برخی از اعضای هفتمین همایش سراسری فضای مجازی دفاتر اسناد رسمی با حضور در منزل برخی از سردفتران بازنشسته استان قم،‌ضمن تکریم آنان برای همه سردفتران و دفتریاران بازنشسته آرزوی سلامتی و توفیق کرد.

 


 
تعویض پلاک
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٩   کلمات کلیدی:

وزارت دادگستری درخصوص درخواست کانون سردفتران مبنی بر بررسی مجدد آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پاسخ داد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، درپی ارسال نامه از سوی کانون سردفتران به وزارت دادگستری درخصوص تاخیر در اجرای آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علی رغم تصویب در مردادماه 1391، اداره کل مطالعات حقوقی و تدوین لوایح و مقررات وزارت دادگستری طی نامه ای به این درخواست پاسخ گفت.

 در نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری این درخواست طی چهار بند توضیح داده شده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

 

متن نامه کانون سردفتران ودفتریاران به وزارت دادگستری به این شرح است:


 
نمونه اجاره نامه عادی
ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢   کلمات کلیدی:

اجاره نامه

ماده 1
: طرفین قرارداد1-1- موجر/ موجرین ...................................................... فرزند
.............................. به شماره شناسنامه
........................................... صادره از
........................... کدملی ..................................................
متولد ............................ ساکن
.....................................................................................................
تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت
.................................. فرزند ...................... به شماره
شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب
..........................2-1- مستأجر/ مستأجرین ......................................................
فرزند .............................. به شماره شناسنامه
........................................... صادره از
........................... کدملی
.................................................. متولد
............................ ساکن .....................................................................................................
تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت
.................................. فرزند ...................... به شماره
شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب
..........................ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجارهعبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب
.............................................. واقع در ........................................................................................
دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی
................. بخش ................. به مساحت
................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال
.............................................. صفحه ............. دفتر
............. بنام .................................................... مشتمل
بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/
اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به
متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی ......................... به
متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره
.......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات
مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته
است .ماده 3 : مدت اجاره

مدت اجاره ......................................................... ماه / سال
شمسی از تاریخ / / 13 الی / / 13 می باشد .ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت1-4- میزان اجاره بها جمعاً ................................................
ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ .............................................. ریال
که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .2-4- مبلــغ ............................................................ ریال
از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره
.............................. بانک .......................................
شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی
چـــک به شمـــاره .............................. بانک
..................................... شعبه
...................................... در تاریخ / / 13 به موجر پرداخت خواهد شد
. معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان
با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .ماده 5 : تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ / / 13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت
استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند .ماده 6 : شرایط و آثار قرارداد1-6- مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکونی ، تجاری ،
اداری ) استفاده نماید . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده
نماید .2-6- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از
مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را
به غیر دارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ
مالک خواهد بود در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده
باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول
خواهد بود .3-6- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به
عنوان ولایت ، وصایت ، وکالت ، قیمومت ، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار
اجاره دادن داشته باشد ، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و
مشاور موظف به احراز موضوع فوق است .4-6- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید ، موجر می
تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد .5-6- پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده
مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید .6-6- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن
بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است .7-6- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور
بهره برداری از دستگاه تهویه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به
عهده مالک است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر
است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند .8-6- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر
درآمد و مشاغل ( تجاری ، اداری ) بر عهده مستأجر می باشد .9-6- در خصوص اماکن تجاری مبلغ .............................................
ریال به حروف ............................................................................
ریال بعنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجرتسلیم و پرداخت گردید / نگردیده است .10-6- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته
به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت به عین
مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .11-6- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره ،
نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر ، با اخذ رسید اقدام نماید .12-6- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می
باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد ، مستأجر می
تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر
محاسبه کند .13-6- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد
ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش
لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .14-6- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر
و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ
انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید
موظف است روزانه مبلغ .................................................. ریال
بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت
ناشی از تاخیر تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .ماده 7-کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .ماده 8-این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود .ماده 9-باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات
زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند .ماده 10-این قرارداد در تاریخ / / 13 ساعت .................. در دو نسخه با
اعتبار واحد بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید