نحوه استعلام ثبت شرکتها در شهر مشهد
ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢۱   کلمات کلیدی: استعلام ثبت شرکتها

بابت استعلام ثبت شرکتها جهت تنظیم سند ابتدا نامه خطاب به ثبت شرکتها کمافی السابق می نویسیم سپس در دستگاه کارتخوان از منوی فرم پرداخت ، سربرگ حق الزحمه سایرامور مبلغ 100000 ریال در گزینه سایر درآمدهای ثبتی می کشیم و فیش مربوطه را مهمور و امضاء می نماییم.نامه و فیش را در قبال مبلغ 80000 ریال به نماینده پست طرف قرارداد ناحیه ثبتی تحویل می دهیم تا جواب را برای ما برگرداند.