نمونه سئوالات اختبار دفتریاری
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۸   کلمات کلیدی: نمونه سئوالات اختباردفتریاری

نمونه سئوالات اختبار دفتریاری سال 91

سئوالات تخصی:(حقوق ثبت-حقوق مدنی-قانون دفاتر اسناد)

وجوهی که در دفترخانه اخذ می شود را ذکر کنید ؟ ارکان اجاره را نام ببرید ؟ به چه اسنادی حق الثبت تعلق میگیرد ؟ نگاه به نامحرم در احراز هویت چه حکمی دارد ؟ حق الثبت گواهی امضاء چقدر می باشد؟ شرایط صحت معامله را نام ببرید ؟ادله اثبات دعوی را نام ببرید ؟ آثار ثبت اسناد را ذکر کنید ؟ اگر بعد از امضاء سند توسط طرفین و سردفتر و دفتریار متوجه اشتباهی در سند شدیم چه باید کرد ؟آیا نسبت به وجه التزام و وجه الضمان حق الثبت تعلق میگیرد(مالی یا غیر مالی)؟برای تنظیم اقرار نامه زوجیت سن زن و مرد چند سال باید باشد؟تعریف سند رسمی را بیان کنید ؟شهادت چه کسانی مورد قبول نیست ؟تعریف بقایای ثبتی ؟فرق اقاله و فسخ را بیان کنید؟مجازات انتطامی سردفتر را بطور خلاصه بیان کنید؟تعریف سند مالی ؟تعریف سند غیرمالی ؟حق الثبت اسناد مالی بر چه اساسی تعیین می شود ؟تعریف سند عادی؟در چه مواردی میتوان دفتر را از دفترخانه خارج کرد؟انواع دفاتر را نام ببرید؟تعریف عقد وقف ؟آیا می توان سرقفلی را وقف کرد؟اگر شخص افغانی جهت تنظیم سند مراجعه نماید با چه مدارکی سند تنظیم میکنید؟تعریف حق شفعه؟وظایف سردفتر؟وظایف دفتریار؟طبقات ارث را نام ببرید؟تعریف شورای عالی ثبت و هیات نظارت ؟ تعریف عقد صلح ؟تعریف عقد بیع ؟تعریف عقد لازم و جایز؟فسخ وکالت به چه صورت است ؟عزل وکیل به چه صورت است؟تعریف سند معارض؟تعریف سند رسمی؟تعریف سند لازم الاجراء؟تبصره ذیل سند ؟انواع خیارات و تعریف آنها ؟تعریف احراز هویت ؟فرق بین اجاره و بیع ؟تعریف حق انتفاع ؟ و .....

احکام :

روخوانی قرآن-مسائل شرعی

شکیات نماز - موارد سجده سهو - مبطلات روزه - نمازهای واجب - خمس - نماز مسافر - تیمم - فرق نماز آیات و میت - نمازهای واجب -ارکان نماز - واجبات نماز -نجاسات -خواندن حمد ، تشهد ،سلام ، تسبیحات اربعه و... .....

(به نقل از دفتریار12 هشتگرد)