نکات درخواست اوراق
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٦   کلمات کلیدی: مشکلات اوراق دفترخانه ،سئوال پیرامون درخواست اوراق

سئوالات متداول :

-1 شناسه ورمز عبور را به درستی وارد می کنم ولی با پیغام خطا مواجه شده

ونمی توانم وارد سامانه شوم .

پاسخ :توجه داشته باشید که وضعیت صفحه کلید باید درحالت انگلیسی بوده باشد و

هم خاموش باشد. درهنگام تغییررمزعبورخود نیزبه وضعیت صفحه کلید caps Lock کلید

واین که آیا درحالت فارسی قراردارد ویا انگلیسی و همینطورروشن بودن ویا خاموش بودن کلید

توجه فرمائید. چنانچه بارعایت مورد فوق ، مشکل شما رفع نشد ، بابخش caps Lock

پشتیبانی اداره کل ثبت استان خود تماس حاصل فرمائید.

-2 پس اززدن دگمه چاپ ، فایل ایجاد شده قابل بازکردن نیست .

ساخته می شود لذا باید برروی سیستم شما ، " PDF " پاسخ : فایل تولید شده درقالب فرمت

نصب شده باشد. ( Adobe Reader نرم افزاربازکردن این فرمت ( مثل

-3 پس اززدن کلید " چاپ " نتوانسته ام اوراق درخواستی را چاپ کنم

ودرسامانه نیز وضعیت اوراق ، چاپ شده اعلام می گردد.

با اینترنت ویا به علت اشکال درارسال VPN پاسخ : این مشکل میتواند به علت قطع ارتباط

اطلاعات به پرینترشما به وجود بیاید. دراین حالت در سامانه ، ازگزینه " اعلام علت عدم

استفاده ازاوراق " وارد شده و گزینه " ابطال به علت اشکال درچاپ " را انتخاب نمائید.

درصورت ثبت ابطال این دسته ازاوراق ، میتوانید به همان تعداد اوراق جدید درخواست نمائید.

تذکر - چنانچه اوراق دریافتی وچاپ شده درهنگام تنظیم سند ، به هرعلت غیرقابل استفاده

شود ( خرابی درهنگام پرینت سند ویا نظایرآن ) ضرورت دارد تا ضمن امحاء این اوراق ، با

ورود به سامانه واستفاده ازفرم " اعلام علت عدم استفاده ازاوراق " ورقه های فوق ابطال

شده تا دردرخواست بعدی ، جایگزین این تعداد ازاوراق برای شما درنظرگرفته شود.

-4 میخواهم برگه های درخواستی را ابطال نمایم اما درفرم " اعلام علت عدم

استفاده ازاوراق " شماره اوراق نمایش داده نمیشود.

پاسخ :قبل ازپاسخ به سئوال شما ، باید یادآور شویم که دراین سیستم ، درخواست ابطال اوراق

تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که فرایند " چاپ " درسامانه انجام شده وکلید " چاپ "

نیزدربالای صفحه حذف شده باشد ( اعم ازاینکه فیزیک اوراق را چاپ نموده باشید ویا به علت

نقص درارتباط به شرح سئوال 3 درسیستم وضعیت اوراق را " چاپ شده" نمایش دهد

).درمورد راه حل سئوال شما ، چون بعداز درخواست برگه ، به هرعلت فرایند چاپ انجام نشده

است لذا امکان ابطال وجود نخواهد داشت . برای رفع مشکل ، ابتدا با دوبار کلیک ، وارد

قسمت " درخواست اوراق " شده ، از منوی بالای صفحه ، کلید " جستجو " را بزنید.

لیست کلیه درخواست های شما برای تهیه اوراق به شما نمایش داده خواهد شد. بادوبار کلیک

کردن برروی درخواست مورد نظرتان ، اطلاعات آن درخواست بازیابی شده ومجددا کلید

" چاپ " برای شما فعال خواهد شد. بازدن کلید " چاپ " فرایند چاپ اوراق شروع خواهد شد.

-5 درفایل تولید شده درسامانه ، اوراق دارای شماره شناسه و رمز تصدیق

هستند ولی درهنگام چاپ ، این شماره ها درپرینت نمی آید.

پاسخ : اشکال فوق میتواند مربوط به تنظیمات پرینترشما باشد. با تماس با پشتیبان نر مافزاری

دفترخانه تنظیمات لازم را انجام دهید.

تذکر - اوراق چاپ شده ناقص را درسامانه ابطال کرده تا بتوانید همان تعداد اوراق ررا مجدداً

دریافت کنید. فیزیک اوراق ناقص میبایست ازبین برده شود.

-6 به ازاء اوراقی که پرینت گرفته ام ، اطلاعات مربوطه را درسیستم وارد

نموده ام ولی سامانه بادرخواست اوراق جدید من موافقت نمیکند و پیغام

" اوراق خام دراختیاردفترخانه میباشد " را میدهد .

پاسخ : شما قبلا درخواست اوراق را ارسال نموده اید ولی اقدامی جهت چاپ آن انجام نداده

اید. لذا لازم است با ورود به منوی " درخواست اوراق " با کلیک برروی گزینه " جستجو "

در قسمت بالای صفحه ، لیست کلیه درخواست های خود را مشاهده کرده ، بعدازبازیابی

درخواستی که پرینت نشده است ، نسبت به چاپ اوراق فوق اقدام کنید. توجه داشته باشند که

برای مشاهده وضعیت اوراق از نظرابطال وغیرآن باید برروی ردیف مورد نظر خود ، کلیک

نمائید.

-7 چگونه میتوانم تعداد اوراق دراختیار دفترخانه رادرسامانه مشاهده نمایم ؟

و یا ازتعداد اوراق ابطال شده و یا تنظیم سند شده توسط دفترخانه مطلع

شوم ؟

پاسخ : با انتخاب گزینه " فرم جستجوی اوراق " در منوی سمت راست و ورود به صفحه

مربوطه وانتخاب " وضعیت درخواست " ازقسمت بالا وسمت چپ صفحه و انتخاب

گزینه های " مورد استفاده برگ " و " نوع برگ " ازپایین صفحه ونهایتاً کلیک برروی کلید

" جستجو " اطلاعات مورددرخواست خود را بازبینی کنید.