اصلاحیه سند جدید
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢٩   کلمات کلیدی: سند اصلاحیه جدید

در تعرفه نامه قبلی که با توضیحاتی همانند بخشنامه ثبتی همراه بود بدین صورت که می توان اصلاحیه سند را با عنوان سایر اسناد غیر مالی با تحریر ده هزارتومان تنظیم نمود. لیکن در اسناد جدید که توسط سامانه تنظیم می شود این امکان برداشته شده و عنوان سند اقرارنامه اصلاحی معرفی شده است که با تحریر سی هزار تومان بمانند اقرار نامه و رضایتنامه تنظیم و محاسبه می گردد.