حذف تدریجی دفتریار
ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٥   کلمات کلیدی: سهم دفتریار

با صدور آراء وحدت رویه در تاریخ 93/05/13  معطوف به بند 5 آن چنین استنباط می شود که حذف دفتریار بهر قیمتی در دستور کار برخی از همکاران محترم است .در برهه ای از زمان که گفته می شود کانون با کسر بودجه مواجه است ولی از سهم خود در قبال خدمات ثبتی چشم می پوشد ؟ (به قیمت حذف سهم دفتریار) .سهم کانون متعلق به تشکل خاصی نیست و حکم بیت المال همکاران را دارد که در مورد آن به این راحتی تصمیم گیری می شود.دفتریار در ردیف کسورات قانونی ذکرشده است در صورتی که دفتریار خودش جزیی از عناصر تشکیل دهنده دفترخانه و مودی مالیاتی است.بهرحال روندی که چه براساس شنیده هاست و چه عملا مشاهده می شود به ضرر دفترخانه منتج خواهد شد.