امضای دفتریار

بنام خدا.

بسیاری از همکاران محترم بر این تصورند که مسئولیت دفتریارفقط به حیطه امور مالی برمی گرددو در قبال سایر امور دفترخانه هیچ مسئولیتی ندارند.فارغ از این موضوع که هر شخص حقیقی یا حقوقی در قبال امضای ذیل هر نوشته ای در آن سهیم خواهد شدو نفس امضاء بمعنای تعهد می باشد.پس از موضوع ومتن اسناد و دفاترثبت غافل نشویدوبه قول بی خبران اعتنایی نکنیدتا گرفتاری حقوقی و انتظامی برایتان پیش نیاید. 

/ 1 نظر / 19 بازدید
دفتریار

سلام ببخشید یه سوال.شما چند سالتونه؟با توجه به عکس پروفایلتون این سوال برام پیش اومد