نحوه استعلام ثبت شرکتها در شهر مشهد

بابت استعلام ثبت شرکتها جهت تنظیم سند ابتدا نامه خطاب به ثبت شرکتها کمافی السابق می نویسیم سپس در دستگاه کارتخوان از منوی فرم پرداخت ، سربرگ حق الزحمه سایرامور مبلغ 100000 ریال در گزینه سایر درآمدهای ثبتی می کشیم و فیش مربوطه را مهمور و امضاء می نماییم.نامه و فیش را در قبال مبلغ 80000 ریال به نماینده پست طرف قرارداد ناحیه ثبتی تحویل می دهیم تا جواب را برای ما برگرداند.

/ 0 نظر / 71 بازدید