تفاهم نامه کانون با امور مالیاتی

تفاهم نامه دستورالعمل خوداظهاری فی مابین کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان امور مالیاتی کشور به امضا رسید.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتریاران در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1391 به امضا رسید و همکارانی که تمایل داشته باشند می توانند از این تفاهم نامه برای تسلیم اظهارنامه خود استفاده کنند.

 

تاکید می شود که استفاده از این تفاهم نامه برای سردفتران سراسر کشور اختیاری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید