جلسه اختبار دفتریاران خراسان رضوی

اختبار دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اختبار دفتر یاران اول و دوم دفاتر اسناد رسمی استان درمحل اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی برگزار گردید.  

اختبار دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی استان خراسان رضوی برگزار شد.

 
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی  اختبار دفتر یاران اول و دوم  دفاتر اسناد رسمی استان درمحل اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی   برگزار گردید.  

رحمتی زاده کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت :  در این مرحله از اختبار 148 نفر از پذیرفته شدگان آزمون کتبی دفتریاری شرکت داشتند .

وی اظهار داشت از مجموع  این افراد96 نفر جزء داوطلبان مشهد  و 52 نفر از شهرستانهای تابع استان بودند که در مجموع 36 نفر متقاضی دفتریاری اول و 112 نفر متقاضی دفتریاری دوم بودند.

رحمتی زاده گفت دراین مرحله از اختبار دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی استان خراسان رضوی 145 نفر قبول  ، 2 نفر تجدید و یک نفر نیز غیبت نمود.

گفتنی است : در پایان مراسم اختبار دفتریاران اول و دوم دفاتر اسناد رسمی استان های خراسان رضوی که چهار روز به طول انجامید مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی از اعضای علمی و اجرایی برگزارکننده اختبار قدردانی نمود.

/ 0 نظر / 52 بازدید