بزرگی خدا

بزرگی خدا

بنده من! نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است

خدایا!خسته ام نمی توانم نیمه شب یازده رکعت بخوانم

بنده من! دورکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوان

خدایا! خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم

بنده من! قبل از خواب این سه رکعت را بخوان

خدایا! سه رکعت زیاد است

بنده من! فقط یک رکعت نماز وتر بخوان

خدایا! امروز خیلی خسته شده ام آیا راهی دیگر ندارد

بنده من! قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یاالله

خدایا! من در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم می پرد

بنده من! همانجا دراز کشیده ای تیمم کن و بگو یا الله

خدایا! هواسرد است و نمی توانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم

بنده من! در دلت بگو یا الله ما برایت نماز شب حساب می کنیم

بنده اعتنایی نمی کند و می خوابد

ملائکه من! ببینید اینقدر ساده گرفتم اما بنده من خوابیده است

چیزی به اذان نمانده او را بیدار کنید دلم برایش تنگ شده امشب با من حرف نزده

خداوندا دو مرتبه او را بیدار کردیم اما باز هم خوابید

ملائکه من در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست

پروردگارا! باز هم بیدار نمی شود

اذان صبح را می گویند ، هنگام طلوع آفتاب است ای بنده بیدار شو . نماز صبحت قضا می شود

خورشید از مشرق سر بر می آورد

خداوند رویش را بر می گرداند

ملائکه من! آیا حق ندارم که با این بنده قهرکنم.

/ 0 نظر / 14 بازدید