دستنوشته محضر کوفکا

به نام خدا

یک دهه از عمر من دفتریار بن طناز قومسی در کارزار ی صرف بگشت تا بر دل سرگشته خویش چیره گردم و آیتی بر او بیاورم که کانون و شیوخ آن جملگی آفتاب حسن و رحمت باشند بر قوم کاتبین بالعدل !!!! لیک پیوسته دل غالب بود و من قومسی مغلوب .

در یوم ماضی تحفه ای کرامت بفرمود کانون ، تو گویی پیشکشی است به انگیزه 6 دی . چو لاک و مهر برآن برگرفتم و مفتوح بشد عیان گشت "متن پیشنهادی کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین دفاتر اسناد رسمی " شگفتا فعل  صاحبان شکوه و حشمت کانون ید بیضا بود .از عادت منفصل و به خارق متصل گشته بود .

بر آن ظن بودم که اصلاحات قانون با قلمی زرین حقوقی بنگاشته و به دیبای انصاف پیراسته باشد زهی خیال باطل . از حذف واژه "دفتر یار" و جایگزین نمودن واژه غریب و پر رمز و راز " معاون "  در ماده سوم و عدم نیاز امضا دفتر یار در اسناد تنظیمی در ماده هیجدم و لحاظ مسیولیت به دفتریار بدون امضای اسناد و ...........

چو نظر به تبصره 2 ماده 54 بیفتاد آب بر دهان من قومسی بخشکید و با نفس خویش بگفتم " تحفه های آن جهانی می رسد دم به دم " . کاهش در آمد و حقوق دفتر یاران !!!!1

من دفتریاربن طناز قومسی با کمال احترام ،تحسین و مدحت می نمایم عالی مقامان " هاشم بیگی ، کلایی ، عبدوس ، الب ارسلان ، فلاحت پیشه و رازانی" را که اقتصاد مقاومتی را با کیاست خویش وچه جمیل و جمال در تبصره 2 ماده 54 گنجانده اند و چه منصفانه اسباب آرامش دفتر یاران را فراهم بنمودند !!!!!!!!!!! لیک نمی دانم چگونه با نزول جایگاه دفتریاران و با کسر و کاهش در آمد و حقوق دفتریاران طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 را با اصول متبع در ثبت اسناد و املاک همخوان نمو ده اند !؟؟؟

من دفتر یاربن طناز قومسی در شگفت و حیرت که از یک سو بر طبل می کوبیم الا ای کاتبین وحدت وحدت وحدت ، واز جانب دیگر اظهار فضل و طرح و پیشنهاد نا کارا که رسن وحدت را گسسته می نماییم . مگر افتراق و اجتماع به یک منزل در آیند ؟؟

 گویا کانون مقراض است و من دفتریار کاغذ .رخت رزم از تن برون کنم و به تعظیم و دست بوسی دل خویش روم که فاتح کارزار باشد و من خجل از خیال خویش .

شاید مرغ آمین در سما باشد باریتعالی عاقبت و فرجام  همتایان قومسی را ختم به خیر بگردان .

 پی نوشت :

."از عادت منفصل و به خارق متصل گشته بود " کنایه از کار خارق العاده

مقراض = قیچی .

بنقل از وبلاگ محضر کوفکا

/ 0 نظر / 7 بازدید