زمینه حذف دفاتر

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: کارت ملی هوشمند در آینده نزدیک جایگزین کارت شناسایی ملی فعلی می‌شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، ناظمی اردکانی در حاشیه بازدید از ثبت احوال بافق گفت: جایگزینی کارت هوشمند ملی به جای کارت‌های فعلی شاخص‌ترین برنامه سازمان ثبت احوال در سال 93 است.

وی افزود : با فناوری جدید در ثبت احوال کشور اسناد هویتی از لحاظ مصونیت از جعل و درجه اعتبار آن حفظ خواهد شد.

وی گفت : امضای دیجیتال در کارت هوشمند ملی حول محور شناسایی افراد بدون حضور فیزیکی و در فضای مجازی است و این امضا به عنوان یک آیتم حفاظتی شخصی و غیرقابل انکار بهترین روش برای رسیدن به این مهم است.

رییس سازمان ثبت احوال کشور افزود: این امضاء با در برداشتن اطلاعات شخصی هر فرد نظیر کد ملی یونیک (کد هشت رقمی کارت ملی ) و اثر انگشت قابل انتقال نیست و به منزله هویت فردی است.

وی گفت: این روش در هیچ یک از کشورهای منطقه صورت نگرفته و ایران جزو کشورهای پیشرو در این زمینه است .

رییس سازمان ثبت احوال همچنین با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت کشور در طیف میانسالی قرار گرفته است حفظ جمعیت جوانی کشور را در توسعه و پیشرفت مهم دانست و تصریح کرد : جمعیت میانسالی رو به پیری رفته و نمی تواند پاسخگوی توسعه کشور باشد بنابراین لازم است با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری جمعیت جوان کشور حفظ شود.

http://www.tabnak.ir/fa/news/447282/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80

/ 0 نظر / 19 بازدید