پرداخت الکترونیکی

پرداخت الکترونیکی حقوقات دولتی دفاتر اسناد رسمی

با ورود سامانه ثبت آنی و متمرکز شدن تنظیم اسناد با برنامه ای واحد ، صفحه ای جدید پیش روی دفترخانه های اسناد رسمی گشوده شد . بسیاری از اختلاف نظرها در مورد بهای اوراق ، نفرات اضافه ، اوراق اضافه ، تعداد سطور اسناد و امثالهم برچیده شد.با وجود این امیدواریم هر چه بر عمر ثبت آنی و سامانه ی آن می گذرد از معایب آن کاسته و بر محاسن آن افزوده شده و موجب شکوفایی روش نوین تنظیم اسناد شود.

اما ، نکته ای که می توان در مورد حقوقات دولتی اسناد و نحوه پرداخت آن مطرح نمود این است که با نگاهی به نحوه پرداخت حقوقات دولتی اسناد رسمی در روش سنتی چه وقت و هزینه ای برای مردم و عمدتا خود دفاتر اسناد رسمی تحمیل می شد که حتی یادآوری آنها و مسائل مربوط به آن تألم برانگیز است.

در مسیر روش پرداخت حقوقات دولتی از سنتی به نوین با ورود دستگاههای کارتخوان به دفاتر اسناد رسمی، افق جدیدی فراروی این حوزه پدیدار شد علیرغم اینکه بسیاری از افراد بر این باور بودند که همه مشتریان خدمات اسناد رسمی فاقد کارت اعتباری می باشند و یا اعتماد به چنین پرداختی وقت زیادی می خواهد لیکن در کمترین زمان استقبال مردم از این روش بسیار گسترده بود بطوریکه اقبال عمومی حتی در خرید خرده ریز خواربار و کمترین مایحتاج روزمره عمومی خانوار ایرانی ، خود را بصورت آشکار و جالب نمایان کرد.

اینک ارباب رجوع با حضور در دفترخانه به یکباره بهای سند را پرداخت کرده و بعنوان مثال یک سند وکات کاری مختصر را در مدت 20 دقیقه با رضایت کامل دریافت می کند حال آنکه در روش سنتی حداقل باید یک روز را آنهم با توجه به هزینه های جانبی آن به این امر اختصاص می داد.

با وجود این می توان گفت یک گام سنتی در این روش نوین هنوز پابرجاست که با برداشت آن حوزه نوین پرداخت الکترونیکی جلوه دیگری خواهد داشت و آن بدین صورت است که با کشیدن کارت اعتباری در کارتخوان دفاتراسناد رسمی فقط حق الثبت و مالیات نقل وانتقال مستقلا به حساب های مقصد واریز می شود و حق التحریر کمافی السابق به حساب تجمیعی سردفترواریز می شود و تکالیف سنتی بر دفاتر اسناد از قبیل حق السهم ماهانه ده درصد کانون ، پانزده درصد دفتریار و نه درصد مالیات برارزش افزوده هنوز پابرجاست. این بدان معناست که ما اسباب نوین پیشرفت و توسعه را داریم لکن اصرار بر روش سنتی را هنوز مد نظر قرار داده ایم و یا از آن غافل مانده ایم ، در صورتی که اگر ما به مثابه حق الثبت و مالیات نقل انتقال دیگر حسابها یعنی حساب کانون ، حساب دفتریار و حساب مالیات بر ارزش افزوده را در سامانه پرداخت الکترونیک بیافزاییم و فعال کنیم صرفا با یک مرتبه کارت کشیدن دیگر دفترخانه هیچ گونه بدهی مالی نداشته و از حجم عمده دغدغه های مالی دفترخانه کاسته خواهد شد. و صد البته که عمده تکالیف سنتی و بسیاری از چالش های مربوط به آن از جمله:

1-   مغایرت مالی دفترخانه با کانون

2-   مسائل مالی فی مابین سردفتر و دفتریار و تبعات اداری آن

3-   تامین نظر ادارات مالیاتی

در پرداخت حقوقات دولتی با روش نوین برداشته می شود.

 

                                            

/ 0 نظر / 6 بازدید