آزمون دفتریاری

قابل توجه متقاضیان دفتریاری که در اجرای ماده 3 قانون دفاتر از طرف سران دفاتر جهت تصدی سمت دفتریاری اول یا دوم پیشنهاد شده اند می رساند :

آزمون مربوطه روز جمعه مورخ 19/10/93 برگزار خواهد شد لذا لازم است افراد پیشنهاد شده دفتریاری از تاریخ 27/9/93  لغایت 4/10/93 با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی   www.modiriat.org    مطابق برگ راهنما نسبت به ورود  اطلاعات خود جهت اخذ کد رهگیری برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.

به نقل از سا یت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

/ 0 نظر / 85 بازدید